ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน