รายการ ” PHAS กำลังพลสุขภาพเพื่อชุมชน” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Fanpageคณะสาธารณสุขตาสตร์และสหเวชคาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก