เชิญเที่ยวงานวันลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง