ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน