รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

📢🎉 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คลิกดูรายชื่อ 👉 https://drive.google.com/drive/folders/10DQHRXvRDn3h7B2aAkPYh4UL_SVdETtB?usp=drive_link

เข้าระบบตรวจสอบผลและอัพโหลดผลการตรวจร่างกาย
https://admission-phas.aos.in.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 💪
https://drive.google.com/file/d/11n_yKvEOHXj5Ry-Fzlf5GLmu4lYaHWDp/view

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ผ่านระบบ zoom meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95604956260?pwd=MG9QTGN3OGVGWS9Ub2daZjNxMlBIZz09

Meeting ID: 956 0495 6260
Passcode: 123456