ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตนมัติและเครื่องต้มยาสมุนไพรระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)