Category: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล)

อ่านต่อ »
ข่าวรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาบาล)

อ่านต่อ »