ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโทสถานที่สัมภาษณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง