กำหนดการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2561-2564