ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิริยาพร บุญศรีโรจน์ นายศิวกร เกื้อแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน : การพัฒนานวัตกรรม โคมไฟสมุนไพรไล่ยุงDevelopment of Herbal Mosquito Repellent Lamp (HMRL)