ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)