ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-23 มกราคม 2567

💜🤍 รับสมัครนักศึกษา ป.โท 🤍💜
🎉รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-23 มกราคม 2567

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

✍️สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
✍️สาขาวิชาระบาดวิทยา
✍️สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
✍️สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ

เตรียมเอกสารให้พร้อม 🥰
✅ สมัครเรียน ได้ที่
https://sites.google.com/kmpht.ac.th/admission-phas
✅ ประกาศรับสมัคร https://shorturl.asia/SdMPO
✅ ปฏิทินการรับสมัคร https://shorturl.asia/CGeFH

👍การันตีจากคุณภาพด้านการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
👍เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
👍เรียนสนุก มีอาจารย์คอยดูแล
👍มาเป็นครวบครัวเดียวกันนะคะ