ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คลิกดูรายชื่อ 👉 https://shorturl.asia/70iZW

เข้าระบบตรวจสอบผล 🥰 https://admission-phas.aos.in.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย