ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ขอประกาศช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio
ผ่านระบบ zoom meeting Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95604956260?pwd=MG9QTGN3OGVGWS9Ub2daZjNxMlBIZz09
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและลำดับ
ของตัวเองก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ และเข้าห้องสัมภาษณ์
ตามเวลาที่กำหนด