ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คลิกดูรายชื่อ

เข้าระบบตรวจสอบผล 🥰 https://admission-phas.aos.in.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 💪

😘ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95604956260?pwd=MG9QTGN3OGVGWS9Ub2daZjNxMlBIZz09
Meeting ID: 956 0495 6260
Passcode: 123456

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและลำดับ
ของตัวเองก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ และปฏิบัติตามที่กำหนด 👇

https://drive.google.com/drive/folders/19DSlcF-Ow09jV0FOkrcw0jhRUUxqPd5q