รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 ทางเว็บรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก รายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://admission.pi.ac.th/
👩‍⚕️สมัครคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ได้ที่เว็บไซต์ https://admission-phas.aos.in.th/
🥰ศึกษารายละเอียดการรับสมัครและเอกสารแบบฟอร์ม https://citly.me/qald3