รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับต่ำปริญญาตรีรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับต่ำปริญญาตรี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
คลิกดูรายชื่อ 👉 https://drive.google.com/file/d/1nqHWaSFKD7yrXxYpZZWo5Qu2eHYQxE-U/view?usp=sharing

เข้าระบบตรวจสอบผล 🥰 https://admission-phas.aos.in.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 💪
https://drive.google.com/file/d/11n_yKvEOHXj5Ry-Fzlf5GLmu4lYaHWDp/view

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระดับต่ำปริญญาตรี รอบที่ 3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ผ่านระบบ zoom meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95604956260?pwd=MG9QTGN3OGVGWS9Ub2daZjNxMlBIZz09

Meeting ID: 956 0495 6260
Passcode: 123456