รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี และต่ำปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี และต่ำปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
คลิกดูรายชื่อ 👇
https://drive.google.com/drive/folders/1PRlMKZWKMuvrpmYmKjGUHmtsFuHzRG1f?usp=sharing

เข้าระบบตรวจสอบผลและอัพโหลดผลการตรวจร่างกาย
https://admission-phas.aos.in.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 💪
https://drive.google.com/file/d/11n_yKvEOHXj5Ry-Fzlf5GLmu4lYaHWDp/view

ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ระดับปริญญาตรี และต่ำปริญญาตรี
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2567
วันที่ 18 มิถุนายน 2567
ผ่านระบบ zoom meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95604956260?pwd=MG9QTGN3OGVGWS9Ub2daZjNxMlBIZz09

Meeting ID: 956 0495 6260
Passcode: 123456

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและลำดับของตัวเองก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ และเข้าห้องสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนด