สายตรงผู้อำนวยการ

สายตรงผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย วิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผล ให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.