คลินิกบริการ

คลินิกทันตกรรม

ทันตแพทย์

asokk
ทพ.อโศก คชตุ้ง
phachara
ทพ.พชร ข่ายม่าน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางนันทาวดี เศรษฐกุล

บรรยากาศภายในคลินิก

ห้องทันตกรรม
ห้องทันตกรรม
ห้องทันตกรรม
ห้องทันตกรรม

บริการทันตกรรมทั่วไป

 • ตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา
 • การอุดฟัน และการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่า
 • การขัดฟัน และ ขูดหินปูน
 • ถอน และ ผ่าฟันคุด
 • ฟันปลอมแบบถอดได้
 • เคลือบหลุมร่องฟัน และ เคลือบฟลูออไรด์
 • ซ่อมฟันปลอม

อัตราค่าบริการ

ตามกรมบัญชีกลาง

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ – พฤหัสบดี
เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อ

คลินิกแพทย์แผนไทยชีวาเวช

แพทย์แผนไทย

พท.ป. เสาวนีย์ ชิตชลธาร
พท.ป. กมลวรรณ สุกแดง
พท.ป. วิลาวรรณ ศรีพล
พท.ป. สุพัตรา ใจเหมาะ
jadesadau
พท.ป. เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์
พท.ป. นันฑิจพร พวงแก้ว
พท.ป. วริศรา แสงแก้ว

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

บรรยากาศภายในคลินิก

ห้องหัตถเวช
ห้องอบไอนํ้าสมุนไพร
ห้องผดุงครรภ์
ห้องตรวจโรค
ห้องสปา
บริการหัตถเวช
ห้องซาวน่า
บริการสปา

อัตราค่าบริการ

 • นวดเพื่อบำบัดการรักษาโรค 250฿
 • นวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค + ประคบสมุนไพร 300฿
 • นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ 300฿
 • นวดน้ำมัน 400฿
 • นั่งถ่าน 150฿
 • ประคบสมุนไพร 150฿
 • เผายาสมุนไพร 150฿
 • อบซาวน่า 200฿
 • อยู่ไฟหลังคลอด คอร์ส 5 วัน 4,800฿
 • อยู่ไฟหลังคลอด คอร์ส 7 วัน 6,500฿
 • อบไอน้ำสมุนไพร 150฿
 • นวดกระตุ้นน้ำนม + ประคบสมุนไพร 600฿
 • นวดฝ้าเท้า 250฿
 • ขัดผิวทั้งตัว/เฉพาะส่วน 450฿/250฿
 • สักยาสมุนไพร

เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์ – อาทิตย์
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่ตั้ง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
89 หมู่ 2 ถนน ตรัง-กันตัง ตำบลควนธานี
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

ติดต่อ

ผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย

ลูกประคบสมุนไพร
ผงขัดผิวสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
ยาดมสมุนไพร
การบูรหอม
ยาดมสมุนไพร
ลูกการบูรหอม
นํ้ามันไพล
ยาหม่องตะไคร้หอม
นํ้ามันสิรินธรวัลลี
ยาหม่องไพล
ผงขัดผิวสมุนไพร
ยาหม่องไพล
นํ้ามันไพล
ยาหม่องตะไคร้หอม
กระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร