ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด