ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาบาล)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาบาล)

ลิงก์รับสมัคร

แนบสลิป หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 9316015944 หรือส่งหลักฐานผ่านทางไลน์ https://line.me/ti/g/LmUM67D_Rw
(หมายเหตุ โปรดชำระค่าสมัครสอบในวันและเวลาทำการเท่านั้น)