ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ลิงก์รับสมัครออนไลน์

แนบสลิป หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง เลขที่บัญชี 9316015944 (หมายเหตุ โปรดชำระค่าสมัครสอบในวันและเวลาทำการเท่านั้น)