ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้