กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 และอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ชุมชนบ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง