Category: สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »