กิจกรรมโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมประเกียรติ

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 และนักศึกวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมประเกียรติ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ มูลนิธิกุศลสถาน จังหวัดตรัง