ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน กิจกรรม SCPH TRANG GAME 2023

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 และคณะกรรมการสี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน กิจกรรม SCPH TRANG GAME 2023 และดำเนินการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน เพื่อจัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดูทั้งหมดบน Facebook