ซ้อมการแสดงชุด “นาฏยนวลทองสำลี”

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ซ้อมการแสดงชุด “นาฏยนวลทองสำลี” เพื่อแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์น้องพี่ Sport Night Party & Happy New Year 2023 ในวันที่ 22 มกราคม 2566 โดย อ.ชนาธิป ปานทน ผู้ฝึกซ้อมการแสดง
ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดูทั้งหมดบน Facebook