กิจกรรม “วสส.ตรัง สุขสันต์ มหาสงกรานต์ตำนานไทย” ประจำปี ๒๕๖๖