Category: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ติดตามการปรับปรุงหอพักนักศึกษาโรงอาหารวิทยาลัยและภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยเพิ่มเติมเพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นแหล่งที่พักอาศัยที่มีบริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

อ่านต่อ »